Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing (welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840) aangevuld met c.q. gewijzigd door de in deze overeenkomst voorkomende bepalingen.

Nadere wijzigingen zijn slechts geldig voor zover schriftelijk overeengekomen. Opdrachtgever verklaart door ondertekening van deze overeenkomst deze algemene voorwaarden voor dan wel bij het sluiten van deze overeenkomst te hebben ontvangen (zie ook www.nederlandict.nl).