Datahub-as-a-Service: voor efficiënte exploitatie van het openbaar vervoer

Datahub-as-a-Service: voor efficiënte exploitatie van het ov
Waar de gemiddelde vervoerder ’s nachts van wakker ligt? Van het ontbreken van zicht op reizigersinformatie. En, als deze gegevens wel voorhanden zijn, de kwaliteit daarvan. Maar ook de financiële risico’s die gelopen worden, het missen van een totaalbeeld omtrent de exploitatie, het voldoen aan de gestelde normen en het efficiënt inzetten van materiaal houdt de gemoederen flink bezig.
Uitdagingen voor de overheid
Voor de overheid, die samenwerkt met deze vervoerder speelt de afhankelijkheid van de info die de vervoerder zelf aanlevert een rol. Men mist als overheidsorgaan een eigen controlemogelijkheid. Daarmee wordt het lastig om de performance van de vervoerder ten opzichte van het contract te beoordelen. Er is behoefte aan analyses op basis van juiste informatie én de vraag rijst of de data van de vervoerder kwalitatief goed genoeg zijn om 100% op te bouwen.

Tel daarbij op dat er, voor alle betrokken partijen, meerdere IT-systemen zijn die in samenhang je bedrijfsvoering ondersteunen, en je begrijpt hoe groot de uitdaging is. Er is immers steeds meer onderlinge integratie tussen systemen, ook met externe partijen. Dat resulteert vaak in informatie die versnipperd beschikbaar is, in plaats van integraal. Tot slot is ook de kennis van integraties meestal decentraal georganiseerd. Hoe houd je dan als vervoerder of overheidsinstantie overzicht over de ketens? Hoe consolideer je data, krijg je inzicht, borg je rapportage én houd je je aan de vastgestelde eisen rondom opslag en toegang tot data?

Het idee: generiek platform met alle relevante data op een overzichtelijke plek
Bij Flowerbed geloven  we dat ov-data gemakkelijk beschikbaar moet zijn voor iedereen. Wij doen dit door data te vertalen naar waardevolle inzichten voor allerlei verschillende organisaties. Onze ov-datahub dashboards zijn vanuit zorgvuldigheid ontwikkeld door goed naar de obstakels van onze doelgroep te luisteren. Je zou kunnen stellen dat we samen aan de tekentafel hebben gezeten.

De Flowerbed datahub in het kort
Het is een slim platform

…met een schaalbare én proven architectuur.

…speciaal voor het openbaar vervoer.

…met de mogelijkheid om álle soorten data te koppelen.

…waar je rekenregels, businesslogica en datamodellen eenvoudig consolideert.

…waar je data opslaat conform de door jou gestelde beleidseisen.

…waar je data op een geconsolideerde en gecontroleerde manier beschikbaar kan stellen.

…waarbij gratis modules beschikbaar zijn én je onderdeel bent van een levendige community voor hulpvragen en educatie.

De vernuftige vervoerdersmodule
Door de specialisatie in openbaar vervoer en mobiliteit is Flowerbed bijzonder goed bekend met diverse openbare databronnen, standaarden, exploitatiesystemen, boordcomputerdata en meer. Voor koppeling met en inzicht in dergelijke data biedt Flowerbed, gestandaardiseerde dashboard over onder andere:

  – Kwaliteit van exploitatie

  – Reizigersinformatie

  – Milieu en OV

  – Klanttevredenheid

  – Bezetting en drukte

  – Veiligheid

Doe net als de provincie Utrecht
In het volgende blog vertelt Roger van den Berg, senior IT-consultant bij Flowerbed Engineering over hoe je binnen korte tijd grip op je organisatie krijgt door inzet van een slim platform. In het blog daarna deelt opdrachtgever Kees van de Groep, Procesbeheerder Materieel bij trambedrijf Beheer en Onderhoud, onderdeel van de Provincie Utrecht, domein mobiliteit zijn ervaringen. Je vindt deze berichten binnenkort via onze nieuwspagina.
Neem contact op
Wil je meer weten over de kansen op dit vlak voor jouw organisatie, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer? Neem dan contact met ons op. We ontdekken graag hoe wij je kunnen helpen.