Groei en innovatie van de IT afdeling versnellen? Start met…

Groei en innovatie van de IT afdeling versnellen? Start met…
Het jaar zit er bijna op. Op veel plekken worden plannen voor 2023 gemaakt. Ook voor de IT afdeling. Waarschijnlijk wil je als CIO of IT manager liever als business enabler gezien worden dan als kostenpost. Een bijdrage kunnen leveren aan groei en innovatie staat hoog op de verlanglijst. Maar wat kun je vooraf doen om dat doel te bereiken? Start met:

Tijd vrijmaken!

Wellicht herken je de volgende situatie: er zijn te veel oplossingen, applicaties en kennisgebieden die onderhouden moeten worden. Daardoor is het operationele beheer ervan een dagtaak geworden. Het gevolg is dat er geen tijd overblijft om met groei en innovatie bezig te zijn, hoewel dat wel verlangd wordt. Nieuwe dingen kun je pas doen als je slim met de beschikbare tijd omgaat. Deze 3 tips helpen daarbij:

Tip 1: Zet in op consolidatie

Vaak blijkt er In de loop van de tijd van alles aangeschaft te zijn wat niet of nauwelijks gebruikt wordt. Ook komt het voor dat er, geheel onnodig, dubbele functionaliteiten aanwezig zijn in meerdere IT platforms. Consolideren betekent in dit geval het vereenvoudigen van de IT functie door functionaliteiten samen te brengen. Bij voorkeur naar één platform. Bovendien wordt het dan eenvoudig om het beheer ervan uit te besteden, waardoor je de noodzakelijke tijd vrijmaakt.


Tip 2: Automatiseer (nog) meer standaard werkzaamheden

Probeer zoveel mogelijk routinematige of standaard werkzaamheden te automatiseren. Pas wel op voor een belangrijke valkuil: versnellen bestaat niet uit nieuwe oplossingen naar binnen brengen. Anders hou je alsnog geen tijd over voor groei en innovatie. Focus jezelf daarom in eerste instantie op de technologie, of een platform, die waarschijnlijk al intern aanwezig zijn.

Tip 3: Verbind IT projecten aan strategische doelen

Belangrijk is om de lange termijn strategie van de organisatie te kennen. Alle IT projecten die je doet zijn daar een afgeleide van. Als ze geen bijdrage leveren aan geformuleerde doelen hoef je er immers geen tijd aan te besteden.


Tijd voor een brainstorm?

Als het goed is blijft na het hanteren van deze drie tips tijd over. Zullen we deze tijd eens samen besteden aan een brainstorm op de IT afdeling? Neem dan contact met ons op. We denken graag mee over groei een innovatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een betere inzet van cloud en alles wat daarvoor nodig is. Maar ook om onderwerpen als cybersecurity, het verder moderniseren van werkplekken of IT beheer.

Relevante links