Hoe draagt jouw IT afdeling bij aan strategie en visie? 6 tips

Hoe draagt jouw IT afdeling bij aan strategie en visie? 6 tips
Elke onderneming is afhankelijk van IT. Zonder informatietechnologie staat immers alles stil. Maar deze afhankelijkheid is uitdagend, veranderingen dringen zich immers overal op. Vaak razendsnel of onverwacht. Daarom zullen werkzaamheden van de IT afdeling altijd overeen moeten komen met de visie en strategie, maar ook flexibel moeten zijn bij mogelijke koerswijzigingen. Daarom deze 6 tips om samen de juiste koers te blijven varen:

Tip 1: Eerst de business dan de technologie

Voordat je aan het (jaar)plan van de IT afdeling gaat beginnen is het goed om eerst met een helikopterview te kijken naar de hele organisatie. Welke prioriteiten heeft de business? Dat is de allereerste vraag die beantwoord moet worden. Wellicht is het een wens om meer klanten online te gaan werven en bedienen, moet er iets gedaan worden aan beter klantcontact of is de insteek dat modernere tooling nodig is om aantrekkelijk te zijn voor nieuwe medewerkers.

Tip 2: Besteed tijd aan eindgebruikers

Wat door de IT afdeling geleverd en gefaciliteerd wordt staat grotendeels in dienst van de eindgebruiker: de medewerker. Helaas worden ze nog weleens vergeten, omdat gedacht wordt dat een inventarisatie met de afdelingsmanager voldoende is. Echter kan een gebruiker, die dagelijks met een applicatie werkt, met redelijke precisie aangeven waar uitdagingen zijn of mogelijke frustraties zich voordoen. Bij bijvoorbeeld de strategie van de directie “100 procent tevreden medewerkers” kun je via deze eindgebruikers goed gefundeerde keuzes maken om dat doel te laten slagen.

Tip 3: Weet wat je niet hoeft te doen

Dit is een tip die vaak vergeten wordt. Maar door uit te sluiten wat niet wenselijk is ontstaat de juiste focus. Het kunnen zaken zijn die enkele maanden geleden nog relevant leken, nog ergens beschreven staan, maar op dit moment geen enkele waarde hebben. Hoe meer de organisatie verandert hoe vaker je de actualiteit moet checken.

Tip 4: Inventariseer de huidige status

Het volledig in kaart brengen van alle software hardware en mogelijke diensten is belangrijk. Als dat namelijk gedaan is dan kun je andere IT medewerkers of eindgebruikers vragen om de prestaties, of het functioneren ervan, te beoordelen. Mogelijk dat er applicaties zijn waarvan je het bestaan niet wist. Een extra tip is om bij twijfel ook te bekijken welke maandelijkse facturen er betaald worden.

Tip 5: Hou rekening met wet- en regelgeving en veiligheid

Dit heeft te maken met het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit. Processen zullen veilig en privacy bewust ingericht moeten zijn. Om systemen grondig te testen op configuratiefouten of mogelijke kwetsbaarheden rondom updates bieden we bijvoorbeeld een Health Check aan. Je kunt er onderaan deze pagina meer over teruglezen. Compliance en veiligheid doe je vooral samen.

Tip 6: Zorg voor een flexibele schil van IT specialisten

Veranderingen dringen zich vaak razendsnel op een geheel onverwacht. Daarom is het voor veel IT afdelingen vaak een extra uitdaging om plotselinge koerswijzigingen van de organisatie te blijven volgen. Bovendien kun je niet overal specialist in zijn, terwijl ze op veel gebieden wel nodig zijn. Flowerbed Engineering biedt daarom deze flexibele schil van specialisten. We leveren en implementeren producten en diensten voor het creëren van connectiviteit, cyber- security & bewustwording, cloud automation, data intelligence en modern workspace oplossingen.

Relevante links