Kies je een IT partner voor de lange of korte termijn?

Kies je een IT partner voor de lange of korte termijn?
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: we gaan de samenwerking met onze klanten aan vanuit de gedachte dat voor jarenlang te doen. Waarom we hiervoor kiezen? Dat leggen we uit in deze blog. Bovendien geven we drie aanvullende tips waarmee je een weloverwogen keuze kunt maken. Dit zijn twee belangrijke redenen om een langdurige samenwerking aan te gaan:

Reden 1: innoveren is niet voor even

Er bestaan genoeg kortstondige projecten die uitgevoerd worden met het idee dat dit de organisatie vooruit helpt. Achteraf blijkt bij de oplevering dat het niet bijdraagt aan de strategie. In feite is er geld verbrand en onnodig tijd geïnvesteerd, hoewel het in eerste instantie ‘een goed idee’ leek. De conclusie: samen naar de toekomst kijken gaat niet over maanden, maar over jaren. Minimaal 5 jaar is onze ervaring.

Reden 2: jezelf onderscheiden van de concurrentie heeft tijd nodig

Kortstondige projecten hebben vaak de neiging om een ‘copy paste’ te zijn van datgene wat concurrenten doen. Bovendien kan datgene wat je in korte tijd uitvoert eenvoudig geïmiteerd worden door dezelfde concurrenten. Je voert een soort ‘Rat Race’ met elkaar. Als je echter koploper wilt zijn in jouw vakgebied dan zal onderzocht moeten worden op welke gebieden onderscheidend vermogen mogelijk is. Daarbij moet breed gekeken worden binnen de hele organisatie waar verbeteringen zijn aan te brengen.

Zo zal er een stip op de horizon gezet moeten worden samen met het management. Wat willen we bereiken, waar gaan we naar toe? Gesprekken zijn nodig met key-users om te begrijpen wat hun uitdagingen zijn en waar zij verbeteringen verwachten. Daarnaast gaat het bij innovatie niet alleen om het maken van nieuwe producten, maar ook over het onderzoeken op welke manier medewerkers, klanten of partners beter bediend kunnen worden. Echt concurrerend kunnen zijn heeft dus tijd nodig, anders blijft een voorsprong slechts van tijdelijke aard.

Waar kun je op letten als je kiest voor een partner voor de lange termijn?

De algemene tip is om te kiezen voor een beperkte set van IT partners, ieder met hun eigen specialisatie. De belangrijkste reden hiervoor is dat je anders diverse leveranciers nodig hebt voor bepaalde technische disciplines. Op zich hoeven meerdere factuurrelaties geen probleem te zijn, maar belangrijk is wel dat de IT infrastructuur, veilig betrouwbaar en stabiel blijft. Dat kan uitdagend zijn: hoe meer schakels, hoe mee aanspreekpunten, hoe onduidelijker de verantwoordelijkheden. Met wie neem je contact op als er iets fout gaat? We hebben nog 3 tips om op te letten:

Tip 1: Check of er businesskennis aanwezig is om data te gebruiken

Dat data ‘het nieuwe goud’ is hoeven we niemand te vertellen. Je kunt als IT partner goed zijn In het verzamelen, meten en monitoren van data, maar veel belangrijker is wat je ermee doet. Teveel data kan je namelijk ook in de weg gaan zitten als het niet van betekenis is voor de business. Vraag daarom ook naar voorbeelden van succes bij andere klanten en onderzoek wat de werkelijke waarde is geweest van een data-analyse project.

Tip 2: Beoordeel de kracht van implementatie

Als je kiest voor een partner voor de lange termijn dan betekent dat ook dat er tussentijds nieuwe medewerkers bij kunnen komen. Ook zij zullen opgeleid en begeleid moeten worden. Niet alle IT-partners houden zich met de gebruiker bezig: zij kiezen vooral voor het inrichten van de techniek. Om kennis op niveau houden moet je dan zelf iemand regelen.

Tip 3: Onderzoek het kennisniveau rondom veiligheid

Een veilige IT infrastructuur inrichten is meer dan zorgen voor de juiste software updates of het monitoren van netwerken. Tussentijds zal ook beoordeeld moeten worden of het veiligheidsniveau nog steeds op orde is. Wat wordt er op langere termijn gedaan om voldoende bescherming te bieden? Dat is een belangrijke vraag. Cybercriminelen voeren immers steeds meer geavanceerdere aanvallen uit. Daarnaast gaat het, bijvoorbeeld bij productiebedrijven, niet alleen om de bescherming van computers en applicaties op kantoor, maar ook om het beschermen van machines die door servers worden aangestuurd.

Eens doorpraten?

Bijvoorbeeld omdat er teveel IT schakels zijn of er onvoldoende grip is? Neem dan contact met ons op of kijk nog even op deze pagina met oplossingen.

Kies je een IT partner voor de lange of korte termijn?
Relevante links