Stelling: Bedrijven van de toekomst bestaan op basis van inzicht door data

Bedrijven van de toekomst bestaan op basis van data-inzicht
Eens of oneens? Zou er achter deze titel kunnen staan. Wij geloven erin. Alleen heeft ‘data’ voor veel organisaties een wat technische, soms zelfs ongrijpbare lading. Data is echter niet ‘het feestje van IT’, maar vooral van betekenis om inzicht in je business te krijgen. Vandaar dat we eens 3 praktische redenen geven waarom ook jouw toekomst ongetwijfeld door data bepaald wordt.

Reden 1: data staat in dienst van mensen

De mens, ook jij als consument, wil steeds sneller geholpen worden. Bedrijven die erin slagen om informatie op het juiste moment aan te bieden zullen koploper zijn. Laten we als voorbeeld het OV (Openbaar Vervoer) nemen. Als consument wil je weten wanneer er een tram, bus of trein rijdt en kunnen vertrouwen op de verkregen reisinformatie. Als vervoersmaatschappij wil je zo min mogelijk uitval, maar wil je ook weten welke capaciteit er op piekmomenten nodig is. Dat mogelijk maken kan alleen maar als je de juiste informatie krijgt aangereikt wanneer je het nodig hebt. Klik hier om meer over dit specifieke voorbeeld terug te lezen.

Reden 2: inzicht in data betekent het nemen van betere beslissingen

Succesvol zijn en blijven in de toekomst betekent onder andere dat duidelijk moet zijn wie je doelgroep is en welke behoeften er spelen: data dus. Een waarschijnlijk herkenbare uitdaging is echter dat bedrijfs- en klantdata in (te) veel verschillende applicaties zijn opgeslagen. Heb je voldoende inzicht in data om toekomstbestendig te zijn, geef je jouw data voldoende betekenis? Data Analytics helpt daarbij. Vaak ontdekken we verborgen databronnen die er al zijn, maar ongebruikt blijven of onvoldoende bij elkaar komen (niet onderling correleren). De data in een service- of onderhoudssysteem kan als voorbeeld uiterst interessant zijn voor een accountmanager.

Reden 3: Voldoen aan wet- en regelgeving

Het kunnen opleveren van de juiste data als er een audit gedaan wordt, klinkt vaak negatief als ‘iets wat aantoonbaar moet zijn’. Echter stralen organisaties die compliant zijn meer vertrouwen uit: je wordt er aantrekkelijker van voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Inzicht in data levert daarom vooral een positieve bijdrage, bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging, bescherming van de privacy en integriteit van de data.

Wat is de impact van duidelijke data op je bedrijfsresultaat?

Ongetwijfeld is de impact groot. Zullen we daarom eerst eens over je business praten in plaats van terminologie te gebruiken zoals AI (Artificiële Intelligentie), (ML) Machine Learning en Datamining? Een goed gesprek start wat ons betreft niet met technologie, maar wel met datgene wat jij in de toekomst wilt bereiken.

Bedrijven van de toekomst bestaan op basis van data-inzicht
Relevante links