Van reactief naar proactief beleid…ook een trend voor jou?

Van reactief naar proactief beleid…ook een trend voor jou?
Overheden, zoals gemeentes, hebben voor velen niet het imago vooruitstrevend te zijn. Wat ons betreft is dat onterecht: we signaleren namelijk een trend waarbij overheidsinstellingen steeds beter nadenken hoe zij preventief risico’s kunnen uitsluiten en burgers beter kunnen bedienen. De reden? Intelligente datatechnologie maakt het tegenwoordig mogelijk om proactief beleid te kunnen voeren. Wat dat kan inhouden leggen we uit aan de hand van drie scenario’s:
Voorbeeld 1: minder verkeersslachtoffers
Reactief beleid kun je omschrijven als het bijhouden van gegevens en pas achteraf plannen maken over een betere verkeersveiligheid, dus nadat incidenten zich hebben plaatsgevonden. De vraag proactief oplossen, namelijk hoe je voor minder verkeersslachtoffers zorgt, is veel effectiever. Daarbij moet vooraf gekeken worden naar de factoren die onveilige situaties veroorzaken. Door data vanuit verschillende bronnen te correleren, zoals gegevens van burgers die gewaarschuwd hebben voor onveilige situaties, eerdere verkeersincidenten en data over uitgevoerde wegwerkzaamheden, kan voorspeld worden waar er extra risico’s optreden. Op die manier kunnen gemeentes beleid voeren om het aantal verkeersslachtoffers op een proactieve manier te voorkomen.

Voorbeeld 2: slimme stadsplanning
Het inrichten van de openbare leefomgeving kan tot veel discussies en gesprekstof leiden. Er zijn immers verschllende belanghebbenden. Door data te verzamelen, bijvoorbeeld met behulp van geavanceerde sensoren of camera’s, wordt informatie verzameld over het gebruik van openbare ruimtes, zoals voetgangersgebieden, winkelcentra en parken. Het levert feiten op in plaats van meningen, waarmee anderen overtuigd kunnen worden dat verkeersstromen of andere delen van de openbare ruimte, effectiever ingericht moeten worden.

Voorbeeld 3: criminaliteit voorspellen in wijken
Proactief kunnen reageren op verwachte criminaliteit. Ook dat is mogelijk als de juiste databronnen bij elkaar worden gebracht. Denk daarbij aan historische criminaliteitsgegevens van de politie, bronnen over de activiteiten van Jeugdzorg in bepaalde wijken, het analyseren van sociaal economische gegevens, zoals werkloosheidscijfers en armoedeniveaus, maar ook gegevens over de fysieke omgeving: want hoe onopgemerkt kan een crimineel ergens zijn gang gaan? Door dit soort problemen al in een vroeg stadium te signaleren wordt de criminaliteit in een eerder stadium aangepakt. (Of weet de politiek eerder welke capaciteit de Politie extra nodig heeft).
Wat zou jij zelf willen voorspellen?
Proactief beleid voeren is voor iedereen interessant, niet alleen voor overheidsinstellingen maar zeker ook voor bedrijven. Een verkoopafdeling wil de verkoopcijfers voor het komende kwartaal voorspellen. Een CFO wil weten hoeveel geld er beschikbaar is voor investeringen, een productieafdeling heeft voorspellingen nodig naar de vraag van specifieke producten om de juiste grondstoffen in te kopen en een productieplanning te maken. We helpen je graag bij het beantwoorden van deze vraag, o.a. door onze expertise van het aan elkaar koppelen van interne- en externe databronnen. Wil je bovendien weten hoe volwassen jouw bedrijf is op het gebied van data, neem dan contact met ons op en vraag naar ons Data Maturity Model.
Relevante links