Wacht niet op de overheid als het gaat om veiligheid of milieu…

Wacht niet op de overheid als het gaat om veiligheid of milieu...
Deze blog dient ter inspiratie en behandelt het groeiende aantal wet- en regelgevingen waarmee ondernemers kunnen worden geconfronteerd. Maar het is niet altijd nodig om plotseling te moeten anticiperen. Gelukkig is er tegenwoordig technologie beschikbaar waarmee je sneller kunt inspelen op veranderingen. Ter illustratie geven we een voorbeeld op het gebied van veiligheid en duurzaamheid op de weg…

De relatie tussen de overheid en de logistieke sector

Het zal geen verrassing zijn voor transportbedrijven dat er maximale rijtijden zijn vastgesteld. Het is verplicht om zowel dagelijkse als wekelijkse rusttijden in acht te nemen. Echter, de overheid stelt steeds meer eisen. Vanaf 2024 wordt het bijvoorbeeld verplicht om een CO2-boekhouding bij te houden. Deze nieuwe richtlijn vereist dat steeds meer bedrijven, met name logistieke bedrijven, rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Meer informatie hierover is te vinden in dit artikel van MVO Nederland. Onze conclusie is dat organisaties steeds vaker ketenaansprakelijkheid krijgen opgelegd, wat betekent dat ze moeten rapporteren over de CO2-uitstoot van hun volledige supply chain. 

Vooruitlopen op de wetgeving

Natuurlijk kun je wachten op wetgeving, maar het nemen van proactieve stappen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen geeft een veel geruster gevoel. Onlangs spraken we met een bekend pluimveebedrijf dat zelf verschillende maatregelen neemt om de verkeersveiligheid te vergroten. Het rijgedrag, het aantal schades en mogelijke ongelukken van chauffeurs worden actief bijgehouden. Waar ze zich bevinden, hoelang ze rijden en of ze voldoende rust nemen, wordt allemaal digitaal vastgelegd: het is data.  

Chauffeurs die uitblinken in veilig rijgedrag inspireren bovendien andere chauffeurs om zich te verbeteren. Hiermee creëren ze hun eigen interne keurmerk, dat een positieve invloed heeft op de wetgeving van de overheid. Natuurlijk kunnen logistieke bedrijven nu al anticiperen door de huidige impact van hun activiteiten op mens en milieu in kaart te brengen. Dit heeft immers een maatschappelijk doel waar we allemaal baat bij hebben. 

Data-gedreven bewustwording is de sleutel

Tegenwoordig is vrijwel alles meetbaar, telbaar, berekenbaar, controleerbaar en te monitoren. Er is dus geen reden meer om je (nog) te laten overvallen door wetgeving. We begrijpen echter dat het verzamelen van data en het interpreteren ervan een uitdaging kan zijn. Daar kunnen wij je bij helpen.

We gaan graag in gesprek met organisaties die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van een eigen keurmerk. Ook zijn we beschikbaar voor iedereen die ervan overtuigd is dat data de sleutel vormt om nog meer maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen.

 

 

Wacht niet op de overheid als het gaat om veiligheid of milieu...
Relevante links