Koninklijke Visio verstevigt grip op beveiliging met Trend Micro

Complete beveiliging voor alle lagen

Over de klant

Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor zorg, onderwijs en dienstverlening voor slechtziende en blinde mensen, beheert voor zijn activiteiten diverse cliëntgegevens. Om de IT-omgeving optimaal te beveiligen zocht de organisatie een betrouwbare en complete antivirus- en antimalware-oplossing voor zowel de endpoints, waaronder laptops en smartphones, als servers. Bovendien wilde Visio beter inzicht in de beveiligingsstatus van apparatuur en servers. Een centraal dashboard vergroot de grip op de beveiliging en onderstreept dat de organisatie zorgvuldig omgaat met cliëntgegevens. Na een marktscan koos Visio voor Trend Micro Smart Protection Suite for Endpoints.

Visio heeft ruim 2.900 medewerkers die in heel Nederland actief zijn vanuit dertig verschillende locaties. De afdeling ICT Services levert medewerkers een compleet dienstenaanbod. Patrick van Leeuwen, Manager ICT Services van Visio: “Met een team van 24 mensen bieden we onze collega’s een complete werkplek, inclusief verbindingen en telefonie. In totaal ondersteunen en beheren we zo’n 1.100 thin clients en 1.200 laptops. Voor de beveiliging van deze endpoints gebruikten we Microsoft-oplossingen. Helaas hebben we in het verleden te maken gehad met ransomware. We konden de geblokkeerde data wel terugzetten uit de backup, maar dat kostte erg veel tijd. Daarnaast gaat deze werkwijze ten koste van de productiviteit.”

Het probleem

BETER IN CONTROL ZIJN
Naast een completere antivirus- en antimalware-oplossing wilde Visio ook een beter overzicht van de beveiligingssituatie. Van Leeuwen: “We werken met cliëntgegevens en zijn, terecht, verplicht om die goed te beschermen. Wetgeving en de Meldplicht Datalekken eisen bijvoorbeeld dat endpoints waarop cliëntgegevens worden verwerkt versleuteld zijn. In de oude situatie misten we echter het overzicht en de gegevens om onze maatregelen goed in kaart te brengen en te toetsen. Voor onszelf en voor eventuele audit-teams. Daarom wilden we de beschikking hebben over duidelijke, centrale rapportages rondom de beveiligingssituatie. Dit om aan te tonen dat we in control zijn en zorgvuldig met cliëntgegevens omgaan, maar ook om meer inzicht in de bedreigingen te krijgen en daar beter op te kunnen anticiperen.”

Op termijn zullen we bepaalde IT-diensten in de cloud of als SaaS-dienst gaan afnemen. Dankzij Trend Micro zijn we ook in de cloud verzekerd van goede bescherming van onze apparatuur en data.

Manager ICT Services, Koninklijke Visio

Koninklijke Visio - Patrick van Leeuwen

Onze oplossing

ALTIJD EEN COMPLEET EN ACTUEEL BEELD
De antivirus- en antimalware-oplossingen van Trend Micro bieden Visio volgens Van Leeuwen diverse voordelen. “We hebben via één portal altijd een compleet en actueel beeld van de beveiligingssituatie. Op het niveau van gebruikers kunnen we zien welke endpoint in gebruik is en of deze versleuteld is. Dit doen we op basis van Bitlocker, maar wel onder controle van Trend Micro. Ook eventuele bedreigingen hebben we goed in kaart. Verder profiteren we van de kennis en ervaring die Trend Micro heeft op het vlak van Machine Learning, dat gebruikt wordt als actieve bescherming tegen ransomware op de werkplek. Bovendien benutten we de voordelen die het wereldwijde Smart Protection Network van Trend Micro biedt. Zo weten we zeker dat onze security altijd up-to-date is. Dat geldt ook voor de Vulnerability Protection. We beheren ruim 150 virtuele servers en het was niet altijd mogelijk 100% up to date te zijn. Deze check en actieve bescherming gebeurt nu automatisch.”

Het behaalde resultaat

MOBIEL IS DE TOEKOMST
Naast encryptie voor endpoints en maximale beveiliging voor alle lagen binnen de IT omgeving, kijkt Visio ook bewust vooruit met de keuze voor Trend Micro. “Het aantal mobiele apparaten binnen onze organisatie groeit hard. We zijn ervan overtuigd dat de toekomst mobiel is. Dat betekent dat we op termijn een extra beveiligingsuitdaging hebben. Ook die apparatuur, met verschillende besturingssystemen, willen we adequaat beheren en beveiligen. Mobile Security van Trend Micro helpt ons daarbij met het verspreiden van apps, het wissen van data op afstand en het beheren van allerlei instellingen. Zo creëren we een veilige, mobiele werkomgeving voor onze gebruikers.”


KLAAR VOOR DE CLOUD EN SAAS
Visio anticipeert daarnaast ook op een overstap naar de cloud. “Op termijn zullen we bepaalde IT-diensten in de cloud of als SaaS-dienst gaan afnemen. Dankzij Trend Micro zijn we ook in de cloud verzekerd van goede bescherming van onze data en onze gebruikers.”