RISK MANAGEMENT

Beheers de complexiteit

Waarom beheersen van je risico´s met Flowerbed?

Risk Management

Moderne netwerken zijn niet langer beperkt tot traditionele IT-middelen. In plaats daarvan omvatten ze ook cloud-, operationele technologie (OT), containeromgevingen als Docker en Kubernetes en webapps. Deze evolutie van IT heeft ertoe geleid dat organisaties van elke omvang meer risico’s hebben ervaren en een buitengewone groei van het aantal kwetsbaarheden in hun netwerken.

Risk Management

Stel de juiste prioriteiten

Deze toegenomen complexiteit heeft geleid tot het fundamentele gegevensprobleem waarmee beveiligingsteams tegenwoordig worden geconfronteerd: ongeacht de bedrijfsgrootte hebben ze eenvoudigweg veel meer kwetsbaarheden in hun omgeving dan ze ooit aankunnen. Als gevolg hiervan betekent het succesvol verminderen van cyberrisico’s het aanpakken van vier moeilijke vragen:

  • Hoe en waar wordt de organisatie blootgesteld aan risico’s?
    Wat moeten de prioriteiten zijn voor het opsporen en beperken van risico’s?
  • Wat is de beste manier om risicomanagement te operationaliseren en de blootstelling in de loop van de tijd te volgen?
  • Hoe verhoudt iemands organisatierisico zich tot dat van zijn collega’s?

"De rol van leidinggeven is een complexe situatie omzetten in kleine stukjes en hierin prioriteiten stellen."

- Carlos Ghosn -

PDCA Cyclus

Wij raden aan om een continue proces in te richten voor het in kaart brengen van kwetsbaarheden, inperken van deze risico’s en testen van de IT-omgeving op diverse compliancy standaarden (ISO en financiële standaarden als PCI). Daarmee blijf je scherp en kan je de ‘hoe secure zijn wij eigenlijk?‘ -vraag beantwoorden.

Met onze diensten zoals Health Checks en oplossingen van Tenable voor Risk-Based Vulnerability Management leggen wij de lat hoog en bieden wij organisaties de volgende stap in hun Security Maturity model.

Kies uit onze pragmatische aanpak

Licenties

Van kostenpost naar investering

Professional Services

Wij zijn techies... die kunnen communiceren

Managed Services

Plan, Do, Check & Act Cyclus door Flowerbed

Meer weten

Wij helpen je graag verder en sparren graag over jullie behoeften.
Geef hieronder je contactgegevens en een korte omschrijving.