Security Statement Flowerbed Engineering

Security Statement

Voor u en voor ons is het belangrijk dat vertrouwelijke gegevens, vertrouwelijk blijven. Omdat we meer en meer digitaal met elkaar communiceren, wordt het beveiligen van deze gegevens steeds belangrijker. U kunt er zeker van zijn dat uw informatie bij ons in goede handen is. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat mensen die daar geen toestemming voor hebben, geen toegang hebben tot uw gegevens. Alle gegevens staan opgeslagen binnen de Europese Unie.

ISO/IEC 27001: 2013

Om te zorgen voor een continu verbeterproces, verbinden wij ons aan de richtlijnen en normen van ISO/IEC 27001: 2013. Dit is de internationale standaard voor informatiebeveiliging.

Hoe pakken wij dit aan?

Verschillende organisaties stellen regels op het gebied van informatiebeveiliging op. Om zicht te houden op al deze regels en eisen, maakt Flowerbed Engineering gebruik van een Information Security Management System. Hierin kunnen we precies zien waar we ons aan moeten houden, wat de status is van de adviezen en wie welke taak heeft. Tot slot toetst een partij van buitenaf regelmatig onze informatiebeveiliging. Zodat u er zeker van kan zijn dat uw informatie veilig is en wij kunnen zorgen voor voortdurende verbetering.

Wilt u meer weten over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan?3

Beleidsverklaring

Flowerbed Engineering BV levert en implementeert producten en (managed-)diensten voor het creëren van connectiviteit, cyber- security & bewustwording, cloud automation, data intelligence en modern workspace oplossingen.

Het is ons doel om organisaties volledige controle te geven over haar IT met een minimum aan risico’s en maximale veiligheid. Om deze doelstelling te realiseren heeft de directie van Flowerbed een managementsysteem voor informatiebeveiliging geïmplementeerd op basis van de ISO27001 standaard.

Voor u en voor ons is het belangrijk dat vertrouwelijke gegevens, vertrouwelijk blijven. Omdat we meer en meer digitaal met elkaar communiceren, wordt het beveiligen van deze gegevens steeds belangrijker. U kunt er zeker van zijn dat uw informatie bij ons in goede handen is. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat mensen die daar geen toestemming voor hebben, geen toegang hebben tot uw gegevens. Alle gegevens staan opgeslagen binnen de Europese Unie.

ISO/IEC 27001: 2013

Om te zorgen voor een continu verbeterproces, verbinden wij ons aan de richtlijnen en normen van ISO/IEC 27001: 2013. Dit is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. 

Hoe pakken wij dit aan?

Verschillende organisaties en instanties stellen regels op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming op. Om zicht te houden op al deze regels en eisen onderhouden wij een Privacy & Information Security Management System. Hierin kunnen we precies zien waar we ons aan moeten houden, wat de status is van de adviezen en wie welke taak heeft. Tot slot toetst een partij van buitenaf regelmatig onze informatiebeveiliging. Zodat u er zeker van kan zijn dat uw informatie veilig is en wij kunnen zorgen voor voortdurende verbetering.

Omdat wij uw data goed willen beschermen voeren wij risicoanalyses uit waarna er passende maatregelen worden genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De beveiliging bestaat uit meerdere facetten welke wij logischerwijs onderverdeeld hebben:

 • Informatiebeveiligingsbeleid
 • Organiseren van informatiebeveiliging
 • Veilig personeel
 • Beheer van bedrijfsmiddelen
 • Toegangsbeveiliging
 • Cryptografie
 • Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving
 • Beveiliging bedrijfsvoering
 • Communicatiebeveiliging
 • Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen
 • Leveranciersrelaties
 • Beheer van informatiebeveiligingsincidenten
 • Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer
 • Naleving
 

Hiermee waarborgen wij dat wij voldoen aan alle relevante plaatselijke en van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid inzake:

 • Op elektronische wijze opgeslagen of op papier gedrukte en geschreven informatie, op elektronische of via de post verzonden informatie en of in gesprekken uitgesproken informatie;
 • Het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en onze oplossingen;
 • Het verzorgen van een risicobewustzijn van de medewerkers;
 • Het waarborgen dat elke daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuk op de informatiebeveiliging of datalek wordt gemeld aan en onderzocht wordt door de aangewezen information security manager of privacy officer.
 
 

Ten aanzien van de Flowerbed omgevingen en ontwikkeling is volgende ingericht:

 • Onze Flowerbed beheer omgeving draait redundant via een Managed Firewall cluster in Microsoft Azure over 2 Datacenters van Microsoft beiden gelegen binnen de EU. De datacenters beschikken o.a. over een ISO 27001, ISO 9001 en ISO 14001 certificering;
 • De toegang tot de server via een browser werkplek geschiedt op basis van HTTPS. 
 • Toegang tot onze systemen is enkel op basis. van Multi Factor Authenticatie, gebaseerd op Azure AD;
 • Opslag van werkmateriaal geschiedt binnen de Flowerbed infrastructuur binnen de EU in SharePoint Online, welke redundant en elke dag veilig gesteld wordt (middels een standaard retentie schema o.b.v. C2C Backup). Back-up van de omgevingen geschiedt dagelijks (tot en met 90 dagen);
 • Al het personeel van Flowerbed  beschikt over een VOG;
 • Met alle leveranciers zijn (verwerkers)overeenkomsten afgesloten, waarbij informatiebeveiliging en privacybescherming is geïntegreerd binnen de contractvorming.